ZipGrade...analisis item kertas subjektif

Rupa-rupanya dengan membuat sedikit perubahan, apps ZipGrade ini boleh digunakan untuk membuat analisis item kertas subjektif tanpa key-in data.  Hanya dengan fungsi imbas sahaja, analisis item terus siap.

Caranya ialah dengan mengubahsuai kertas OMR menggunakan Custom Answer Sheet Wizard supaya bilangan soalan dan peruntukan markah adalah sama seperti Kertas 2 peperiksaan.

Contohnya bilangan soalan dan peruntukan markah untuk Geografi Peperiksaan penggal 1 adalah seperti berikut:Maka, saya menggunakan fungsi add verbose label questions untuk membina kertas jawapan.  Cara membuatnya sama seperti yang telah dibincangan dalam pos blog yang lepas.  Kemudian cetak kertas jawapan ini.  Fungsi kertas jawapan bukan untuk pelajar menjawab semasa peperiksaan tetapi digunakan selepas guru telah menyemak kertas jawapan.  Saya meminta pelajar melorekkan markah yang mereka peroleh seperti di bawah ini:


Saya hanya perlu mengimbas kertas jawapan ini dan dengan segera mendapat analisis item untuk kertas subjektif ini.
No comments:

Post a Comment